(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN- HKI NĂM HỌC 2023-2024 CỦA KHÓA 25 và 26
15/08/2023

      - Thời khóa biểu - HKI Năm học 2023-2024 của Khóa 25 và 26 (Tải về)Ngày 06/09/2023

     - Danh sách lớp học phần - HKI Năm học 2023-2024 của Khóa 25 (Tải về). Ngày 08/09/2023

      - Danh sách lớp học phần - HKI Năm học 2023-2024 của Khóa 26 (Tải về). Ngày 08/09/2023

      - Quy định về giờ học trong ngày 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
KẾ HOẠCH thi lại khóa 25M, 26 và 27 hệ Cao đẳng chính quy và thi cải thiện điểm cho sinh viên khóa 26, 27 các ngành giáo dục nghề nghiệp học kì 1 năm học 2023-2024
THÔNG BÁO - Tổ chức thi lại HK1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 25M, Khóa 26, 27 hệ cao đẳng chính quy và thi cải thiện điểm cho sinh viên Khóa 26, 27 các ngành Giáo dục nghề nghiệp
Thời khóa biểu môn bổ sung năm học 2023-2024 lớp Cao đẳng Sư phạm liên thông VLVH (19F)
Thời khóa biểu và danh sách lớp học phần - HKII năm học 2023-2024 của khóa 26 và 27
Kế hoạch thi học kì 1 khóa 25, 26 và 27 năm học 2023-2024 Hệ Cao đẳng chính quy
THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN - HKI NĂM HỌC 2023-2024 CỦA KHÓA 27
Thông báo thi lại HK1 năm học 2022-2023 lớp 18F và thi lại tích lũy khóa 24, 25 hệ cao đẳng chính quy
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân Khóa 25 và khóa 26 năm học 2023-2024
THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN- HKI NĂM HỌC 2023-2024 CỦA KHÓA 25 và 26
Thời khóa biểu HK1 năm học 2023-2024 lớp Cao đẳng Sư phạm liên thông VLVH (18F)
12345678910...
 THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN- HKI NĂM HỌC 2023-2024 CỦA KHÓA 25 và 26
15/08/2023

      - Thời khóa biểu - HKI Năm học 2023-2024 của Khóa 25 và 26 (Tải về)Ngày 06/09/2023

     - Danh sách lớp học phần - HKI Năm học 2023-2024 của Khóa 25 (Tải về). Ngày 08/09/2023

      - Danh sách lớp học phần - HKI Năm học 2023-2024 của Khóa 26 (Tải về). Ngày 08/09/2023

      - Quy định về giờ học trong ngày 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
KẾ HOẠCH thi lại khóa 25M, 26 và 27 hệ Cao đẳng chính quy và thi cải thiện điểm cho sinh viên khóa 26, 27 các ngành giáo dục nghề nghiệp học kì 1 năm học 2023-2024
THÔNG BÁO - Tổ chức thi lại HK1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 25M, Khóa 26, 27 hệ cao đẳng chính quy và thi cải thiện điểm cho sinh viên Khóa 26, 27 các ngành Giáo dục nghề nghiệp
Thời khóa biểu môn bổ sung năm học 2023-2024 lớp Cao đẳng Sư phạm liên thông VLVH (19F)
Thời khóa biểu và danh sách lớp học phần - HKII năm học 2023-2024 của khóa 26 và 27
Kế hoạch thi học kì 1 khóa 25, 26 và 27 năm học 2023-2024 Hệ Cao đẳng chính quy
THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN - HKI NĂM HỌC 2023-2024 CỦA KHÓA 27
Thông báo thi lại HK1 năm học 2022-2023 lớp 18F và thi lại tích lũy khóa 24, 25 hệ cao đẳng chính quy
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân Khóa 25 và khóa 26 năm học 2023-2024
THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN- HKI NĂM HỌC 2023-2024 CỦA KHÓA 25 và 26
Thời khóa biểu HK1 năm học 2023-2024 lớp Cao đẳng Sư phạm liên thông VLVH (18F)
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 37
Tổng số lượt truy cập: 380493


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.