(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Lịch công tác tuần 12 năm học 2023-2024 (từ ngày 16 đến ngày 22/10/2023)
15/10/2023

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
16/10/2023

Sáng

- 7g30: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
17/10

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp thống nhất các văn bản sau Hội nghị viên chức tại phòng họp 305. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo đơn vị.

- Ô. Hải

 

Thứ tư
18/10

Sáng

- 8g00: Kiểm tra việc thực hiện giám sát, thi hành hành kỷ luật Đảng và công tác tài chính năm 2023 của Chi bộ Đào tạo tại phòng họp 305. TP: Theo phân công.

- 8g30: Dự họp Cụm thi đua số 1 tại Vũng Tàu. TP: Ô. Việt Hùng, B. Trinh.- Ô. Hải- Ô. Việt Hùng

 

Chiều

- 13g30: Dự huấn luyện bắn súng bài 1 K54 và TLAK tại BCHQS TP. Bà Rịa. TP: Ô. Dũng, Ô. Tuyên.

- 14g00: Kiểm tra nghiệp vụ công tác Đảng các chi bộ năm 2023 tại phòng họp 305. TP: Theo Quyết định số 25-QĐ/ĐU, ngày 03/10/2023.

- 16g00: Dự họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập HLHPNVN tại xã Hòa Long. TP: Ô. Hải, Ô. Việt Hùng.

- Ô. Dũng


- Ô. Hải


- Ô. Hải

 

Thứ năm
19/10

Sáng

- 7g30: Thực hành bắn đạn thật bài 1 súng K54 và TLAK tại Trường bắn Minh Đạm. TP: Ô. Dũng, Ô. Tuyên.

- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị Ban chỉ đạo NQ35 tại Đảng ủy Khối.

- Ô. Dũng

 

Thứ sáu
20/10

Sáng

- 8g00: Dự Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023-2028 (02 ngày) tại TTHC tỉnh.

- B. Như Trang

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy
21/10

Sáng

- 7g00: Tổ chức họp mặt, trò chơi vận động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam tại Long Hải. TP: Theo đăng ký.

- 8g00: Dự Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023-2028 tại TTHC tỉnh.

- Công đoàn

- Ô. Dũng


 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
22/10

Sáng

- 7g30: Tham gia thi đấu các nội dung Hội thao Cụm Bà Rịa tại Nhà đa năng. TP: Theo triệu tập.

- Công đoàn

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19 đến ngày 25/02/2024)
Lịch công tác tuần 29 năm học 2023-2024 (từ ngày 12 đến ngày 18/02/2024)
Lịch công tác tuần 28 năm học 2023-2024 (từ ngày 05 đến ngày 11/02/2024)
Lịch công tác tuần 27 năm học 2023-2024 (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
Lịch công tác tuần 26 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/01/2024)
Lịch công tác tuần 25 năm học 2023-2024 (từ ngày 15 đến ngày 21/01/2024)
Lịch công tác tuần 24 năm học 2023-2024 (từ ngày 08 đến ngày 14/01/2024)
Lịch công tác tuần 23 năm học 2023-2024 (từ ngày 01 đến ngày 07/01/2024)
Lịch công tác tuần 22 năm học 2023-2024 (từ ngày 25 đến ngày 31/12/2023)
Lịch công tác tuần 21 năm học 2023-2024 (từ ngày 18 đến ngày 24/12/2023)
12345678910...
 Lịch công tác tuần 12 năm học 2023-2024 (từ ngày 16 đến ngày 22/10/2023)
15/10/2023

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
16/10/2023

Sáng

- 7g30: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
17/10

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp thống nhất các văn bản sau Hội nghị viên chức tại phòng họp 305. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo đơn vị.

- Ô. Hải

 

Thứ tư
18/10

Sáng

- 8g00: Kiểm tra việc thực hiện giám sát, thi hành hành kỷ luật Đảng và công tác tài chính năm 2023 của Chi bộ Đào tạo tại phòng họp 305. TP: Theo phân công.

- 8g30: Dự họp Cụm thi đua số 1 tại Vũng Tàu. TP: Ô. Việt Hùng, B. Trinh.- Ô. Hải- Ô. Việt Hùng

 

Chiều

- 13g30: Dự huấn luyện bắn súng bài 1 K54 và TLAK tại BCHQS TP. Bà Rịa. TP: Ô. Dũng, Ô. Tuyên.

- 14g00: Kiểm tra nghiệp vụ công tác Đảng các chi bộ năm 2023 tại phòng họp 305. TP: Theo Quyết định số 25-QĐ/ĐU, ngày 03/10/2023.

- 16g00: Dự họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập HLHPNVN tại xã Hòa Long. TP: Ô. Hải, Ô. Việt Hùng.

- Ô. Dũng


- Ô. Hải


- Ô. Hải

 

Thứ năm
19/10

Sáng

- 7g30: Thực hành bắn đạn thật bài 1 súng K54 và TLAK tại Trường bắn Minh Đạm. TP: Ô. Dũng, Ô. Tuyên.

- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị Ban chỉ đạo NQ35 tại Đảng ủy Khối.

- Ô. Dũng

 

Thứ sáu
20/10

Sáng

- 8g00: Dự Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023-2028 (02 ngày) tại TTHC tỉnh.

- B. Như Trang

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy
21/10

Sáng

- 7g00: Tổ chức họp mặt, trò chơi vận động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam tại Long Hải. TP: Theo đăng ký.

- 8g00: Dự Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023-2028 tại TTHC tỉnh.

- Công đoàn

- Ô. Dũng


 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
22/10

Sáng

- 7g30: Tham gia thi đấu các nội dung Hội thao Cụm Bà Rịa tại Nhà đa năng. TP: Theo triệu tập.

- Công đoàn

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19 đến ngày 25/02/2024)
Lịch công tác tuần 29 năm học 2023-2024 (từ ngày 12 đến ngày 18/02/2024)
Lịch công tác tuần 28 năm học 2023-2024 (từ ngày 05 đến ngày 11/02/2024)
Lịch công tác tuần 27 năm học 2023-2024 (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
Lịch công tác tuần 26 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/01/2024)
Lịch công tác tuần 25 năm học 2023-2024 (từ ngày 15 đến ngày 21/01/2024)
Lịch công tác tuần 24 năm học 2023-2024 (từ ngày 08 đến ngày 14/01/2024)
Lịch công tác tuần 23 năm học 2023-2024 (từ ngày 01 đến ngày 07/01/2024)
Lịch công tác tuần 22 năm học 2023-2024 (từ ngày 25 đến ngày 31/12/2023)
Lịch công tác tuần 21 năm học 2023-2024 (từ ngày 18 đến ngày 24/12/2023)
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 38
Tổng số lượt truy cập: 380567


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.