(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Công văn của Viettel và VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc cung cấp chữ kí số miễn phí trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
19/10/2023

- Công văn của VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu (xem tại đây).

- Công văn của Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu (xem tại đây).


 Công văn của Viettel và VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc cung cấp chữ kí số miễn phí trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
19/10/2023

- Công văn của VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu (xem tại đây).

- Công văn của Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu (xem tại đây).


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.