(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Lịch công tác tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)
28/10/2023

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
30/10/2023

Sáng

- 7g30: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.

- 7g30: Họp giao ban Ban cán sự các lớp tại Giảng đường 2.

- 10g00: Họp Lãnh đạo trường tại phòng 201.

- LĐ các đơn vị
- P. CTSV

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
31/10

Sáng

- 7g30: Dự lễ Tổng kết Hành trình “Vững bước nâng lên tầm cao mới” năm 2023 tại TTHC tỉnh.

- B. Trang

 

Chiều

14g00: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Lãnh đạo trường.

- Ô. Hải

 

Thứ tư
01/11

Sáng

- 8g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng TC-HC. TP: TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Đức.

- 9g30: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng CTSV. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Lực, Ô. Đức.

- Ô. Dũng


- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kỳ tại phòng họp 305. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- 16g30: Khai mạc giải Bóng đá SV nữ tại sân bóng đá. TP: Đoàn trường, HSV và các đội tham gia.

- Ô. Hải


- B. Trang

 

Thứ năm
02/11

Sáng

- Dự hội nghị tập huấn tại Nha Trang (02 ngày).

- Ô. Đức

 

Chiều

- 13g30: Tổ chức chương trình “Tọa đàm sinh viên với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập.

- 15g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng KH-TC. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- P. CTSV


- Ô. Dũng

 

Thứ sáu
03/11

Sáng

- 8g00: Họp hội đồng đánh giá đề cương tài liệu Ngôn ngữ lập trình Python cơ bản tại phòng họp 403. TP: Theo Quyết định.

- 8g30: Làm việc với đại diện Chương trình Fulbright Việt Nam tại phòng họp 305. TP: LĐT, Ô. Hoàng, B. Chi, Ô. Thế.

- 8g30: Dự lễ phát động ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023 tại UBND P. Long Toàn.

- 10g00: Họp hội đồng đánh giá đề cương tài liệu Quản lý HCNN và QL Ngành GD tại phòng họp 403. TP: Theo Quyết định.

- B. Tú Anh


- Ô. Hải


- Ô. Dũng


- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP TT Ngoại ngữ - Tin học. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- 14g30: Dự họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Sơn, Ô. Long.

- 15g30: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP TT Tiếng Nhật. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- Ô. Dũng


- Ô. Sơn


- Ô. Dũng

 

Thứ bảy
04/11

Sáng

- Thi đấu Hội thao (nội dung Cầu lông) tại Trường THPT Lê Quý Đôn. TP: Theo danh sách.

- 10g00: Tổ chức thi lại Tuần SHCD – SV tại phòng máy. TP: Theo phân công.

- B. Như Trang

- Phòng QLKH&ĐBCL

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
05/11

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19 đến ngày 25/02/2024)
Lịch công tác tuần 29 năm học 2023-2024 (từ ngày 12 đến ngày 18/02/2024)
Lịch công tác tuần 28 năm học 2023-2024 (từ ngày 05 đến ngày 11/02/2024)
Lịch công tác tuần 27 năm học 2023-2024 (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
Lịch công tác tuần 26 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/01/2024)
Lịch công tác tuần 25 năm học 2023-2024 (từ ngày 15 đến ngày 21/01/2024)
Lịch công tác tuần 24 năm học 2023-2024 (từ ngày 08 đến ngày 14/01/2024)
Lịch công tác tuần 23 năm học 2023-2024 (từ ngày 01 đến ngày 07/01/2024)
Lịch công tác tuần 22 năm học 2023-2024 (từ ngày 25 đến ngày 31/12/2023)
Lịch công tác tuần 21 năm học 2023-2024 (từ ngày 18 đến ngày 24/12/2023)
12345678910...
 Lịch công tác tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)
28/10/2023

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
30/10/2023

Sáng

- 7g30: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.

- 7g30: Họp giao ban Ban cán sự các lớp tại Giảng đường 2.

- 10g00: Họp Lãnh đạo trường tại phòng 201.

- LĐ các đơn vị
- P. CTSV

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
31/10

Sáng

- 7g30: Dự lễ Tổng kết Hành trình “Vững bước nâng lên tầm cao mới” năm 2023 tại TTHC tỉnh.

- B. Trang

 

Chiều

14g00: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Lãnh đạo trường.

- Ô. Hải

 

Thứ tư
01/11

Sáng

- 8g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng TC-HC. TP: TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Đức.

- 9g30: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng CTSV. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Lực, Ô. Đức.

- Ô. Dũng


- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kỳ tại phòng họp 305. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- 16g30: Khai mạc giải Bóng đá SV nữ tại sân bóng đá. TP: Đoàn trường, HSV và các đội tham gia.

- Ô. Hải


- B. Trang

 

Thứ năm
02/11

Sáng

- Dự hội nghị tập huấn tại Nha Trang (02 ngày).

- Ô. Đức

 

Chiều

- 13g30: Tổ chức chương trình “Tọa đàm sinh viên với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập.

- 15g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng KH-TC. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- P. CTSV


- Ô. Dũng

 

Thứ sáu
03/11

Sáng

- 8g00: Họp hội đồng đánh giá đề cương tài liệu Ngôn ngữ lập trình Python cơ bản tại phòng họp 403. TP: Theo Quyết định.

- 8g30: Làm việc với đại diện Chương trình Fulbright Việt Nam tại phòng họp 305. TP: LĐT, Ô. Hoàng, B. Chi, Ô. Thế.

- 8g30: Dự lễ phát động ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023 tại UBND P. Long Toàn.

- 10g00: Họp hội đồng đánh giá đề cương tài liệu Quản lý HCNN và QL Ngành GD tại phòng họp 403. TP: Theo Quyết định.

- B. Tú Anh


- Ô. Hải


- Ô. Dũng


- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP TT Ngoại ngữ - Tin học. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- 14g30: Dự họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Sơn, Ô. Long.

- 15g30: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP TT Tiếng Nhật. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- Ô. Dũng


- Ô. Sơn


- Ô. Dũng

 

Thứ bảy
04/11

Sáng

- Thi đấu Hội thao (nội dung Cầu lông) tại Trường THPT Lê Quý Đôn. TP: Theo danh sách.

- 10g00: Tổ chức thi lại Tuần SHCD – SV tại phòng máy. TP: Theo phân công.

- B. Như Trang

- Phòng QLKH&ĐBCL

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
05/11

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19 đến ngày 25/02/2024)
Lịch công tác tuần 29 năm học 2023-2024 (từ ngày 12 đến ngày 18/02/2024)
Lịch công tác tuần 28 năm học 2023-2024 (từ ngày 05 đến ngày 11/02/2024)
Lịch công tác tuần 27 năm học 2023-2024 (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
Lịch công tác tuần 26 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/01/2024)
Lịch công tác tuần 25 năm học 2023-2024 (từ ngày 15 đến ngày 21/01/2024)
Lịch công tác tuần 24 năm học 2023-2024 (từ ngày 08 đến ngày 14/01/2024)
Lịch công tác tuần 23 năm học 2023-2024 (từ ngày 01 đến ngày 07/01/2024)
Lịch công tác tuần 22 năm học 2023-2024 (từ ngày 25 đến ngày 31/12/2023)
Lịch công tác tuần 21 năm học 2023-2024 (từ ngày 18 đến ngày 24/12/2023)
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 48
Tổng số lượt truy cập: 380634


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.