(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Lịch công tác tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)
28/10/2023

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
30/10/2023

Sáng

- 7g30: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.

- 7g30: Họp giao ban Ban cán sự các lớp tại Giảng đường 2.

- 10g00: Họp Lãnh đạo trường tại phòng 201.

- LĐ các đơn vị
- P. CTSV

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
31/10

Sáng

- 7g30: Dự lễ Tổng kết Hành trình “Vững bước nâng lên tầm cao mới” năm 2023 tại TTHC tỉnh.

- B. Trang

 

Chiều

14g00: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Lãnh đạo trường.

- Ô. Hải

 

Thứ tư
01/11

Sáng

- 8g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng TC-HC. TP: TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Đức.

- 9g30: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng CTSV. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Lực, Ô. Đức.

- Ô. Dũng


- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kỳ tại phòng họp 305. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- 16g30: Khai mạc giải Bóng đá SV nữ tại sân bóng đá. TP: Đoàn trường, HSV và các đội tham gia.

- Ô. Hải


- B. Trang

 

Thứ năm
02/11

Sáng

- Dự hội nghị tập huấn tại Nha Trang (02 ngày).

- Ô. Đức

 

Chiều

- 13g30: Tổ chức chương trình “Tọa đàm sinh viên với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập.

- 15g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng KH-TC. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- P. CTSV


- Ô. Dũng

 

Thứ sáu
03/11

Sáng

- 8g00: Họp hội đồng đánh giá đề cương tài liệu Ngôn ngữ lập trình Python cơ bản tại phòng họp 403. TP: Theo Quyết định.

- 8g30: Làm việc với đại diện Chương trình Fulbright Việt Nam tại phòng họp 305. TP: LĐT, Ô. Hoàng, B. Chi, Ô. Thế.

- 8g30: Dự lễ phát động ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023 tại UBND P. Long Toàn.

- 10g00: Họp hội đồng đánh giá đề cương tài liệu Quản lý HCNN và QL Ngành GD tại phòng họp 403. TP: Theo Quyết định.

- B. Tú Anh


- Ô. Hải


- Ô. Dũng


- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP TT Ngoại ngữ - Tin học. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- 14g30: Dự họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Sơn, Ô. Long.

- 15g30: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP TT Tiếng Nhật. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- Ô. Dũng


- Ô. Sơn


- Ô. Dũng

 

Thứ bảy
04/11

Sáng

- Thi đấu Hội thao (nội dung Cầu lông) tại Trường THPT Lê Quý Đôn. TP: Theo danh sách.

- 10g00: Tổ chức thi lại Tuần SHCD – SV tại phòng máy. TP: Theo phân công.

- B. Như Trang

- Phòng QLKH&ĐBCL

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
05/11

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 51 năm học 2023-2024 (từ ngày 15 đến ngày 21/7/2024)
Lịch công tác tuần 50 năm học 2023-2024 (từ ngày 08 đến ngày 14/7/2024)
Lịch công tác tuần 49 năm học 2023-2024 (từ ngày 01 đến ngày 07/7/2024)
Lịch công tác tuần 48 năm học 2023-2024 (từ ngày 24 đến ngày 30/6/2024)
Lịch công tác tuần 47 năm học 2023-2024 (từ ngày 17 đến ngày 23/6/2024)
Lịch công tác tuần 46 năm học 2023-2024 (từ ngày 10 đến ngày 16/6/2024)
Lịch công tác tuần 45 năm học 2023-2024 (từ ngày 03 đến ngày 09/6/2024)
Lịch công tác tuần 44 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)
Lịch công tác tuần 43 năm học 2023-2024 (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2024)
Lịch công tác tuần 42 năm học 2023-2024 (từ ngày 13 đến ngày 19/5/2024)
12345678910...
 Lịch công tác tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)
28/10/2023

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
30/10/2023

Sáng

- 7g30: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.

- 7g30: Họp giao ban Ban cán sự các lớp tại Giảng đường 2.

- 10g00: Họp Lãnh đạo trường tại phòng 201.

- LĐ các đơn vị
- P. CTSV

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
31/10

Sáng

- 7g30: Dự lễ Tổng kết Hành trình “Vững bước nâng lên tầm cao mới” năm 2023 tại TTHC tỉnh.

- B. Trang

 

Chiều

14g00: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Lãnh đạo trường.

- Ô. Hải

 

Thứ tư
01/11

Sáng

- 8g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng TC-HC. TP: TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Đức.

- 9g30: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng CTSV. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Lực, Ô. Đức.

- Ô. Dũng


- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kỳ tại phòng họp 305. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- 16g30: Khai mạc giải Bóng đá SV nữ tại sân bóng đá. TP: Đoàn trường, HSV và các đội tham gia.

- Ô. Hải


- B. Trang

 

Thứ năm
02/11

Sáng

- Dự hội nghị tập huấn tại Nha Trang (02 ngày).

- Ô. Đức

 

Chiều

- 13g30: Tổ chức chương trình “Tọa đàm sinh viên với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập.

- 15g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP phòng KH-TC. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- P. CTSV


- Ô. Dũng

 

Thứ sáu
03/11

Sáng

- 8g00: Họp hội đồng đánh giá đề cương tài liệu Ngôn ngữ lập trình Python cơ bản tại phòng họp 403. TP: Theo Quyết định.

- 8g30: Làm việc với đại diện Chương trình Fulbright Việt Nam tại phòng họp 305. TP: LĐT, Ô. Hoàng, B. Chi, Ô. Thế.

- 8g30: Dự lễ phát động ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023 tại UBND P. Long Toàn.

- 10g00: Họp hội đồng đánh giá đề cương tài liệu Quản lý HCNN và QL Ngành GD tại phòng họp 403. TP: Theo Quyết định.

- B. Tú Anh


- Ô. Hải


- Ô. Dũng


- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP TT Ngoại ngữ - Tin học. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- 14g30: Dự họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Sơn, Ô. Long.

- 15g30: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP TT Tiếng Nhật. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- Ô. Dũng


- Ô. Sơn


- Ô. Dũng

 

Thứ bảy
04/11

Sáng

- Thi đấu Hội thao (nội dung Cầu lông) tại Trường THPT Lê Quý Đôn. TP: Theo danh sách.

- 10g00: Tổ chức thi lại Tuần SHCD – SV tại phòng máy. TP: Theo phân công.

- B. Như Trang

- Phòng QLKH&ĐBCL

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
05/11

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 51 năm học 2023-2024 (từ ngày 15 đến ngày 21/7/2024)
Lịch công tác tuần 50 năm học 2023-2024 (từ ngày 08 đến ngày 14/7/2024)
Lịch công tác tuần 49 năm học 2023-2024 (từ ngày 01 đến ngày 07/7/2024)
Lịch công tác tuần 48 năm học 2023-2024 (từ ngày 24 đến ngày 30/6/2024)
Lịch công tác tuần 47 năm học 2023-2024 (từ ngày 17 đến ngày 23/6/2024)
Lịch công tác tuần 46 năm học 2023-2024 (từ ngày 10 đến ngày 16/6/2024)
Lịch công tác tuần 45 năm học 2023-2024 (từ ngày 03 đến ngày 09/6/2024)
Lịch công tác tuần 44 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)
Lịch công tác tuần 43 năm học 2023-2024 (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2024)
Lịch công tác tuần 42 năm học 2023-2024 (từ ngày 13 đến ngày 19/5/2024)
12345678910...
© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.