(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Lịch công tác tuần 32 năm học 2023-2024 (từ ngày 04 đến ngày 10/3/2024)
03/03/2024

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
04/3/2024

Sáng

- 7g30: Sinh hoạt đầu tuần tại các khoa.

- 8g00: Lãnh đạo trường tiếp công dân tại phòng 201.

- LĐ khoa

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Tham gia chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ tại Giảng đường 1. TP: Ô. Dũng, BCH công đoàn và theo triệu tập.

- 14g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP khoa GDPT. TP: Ô. Hải, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- 15g30: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP khoa BD&LKĐT. TP: Ô. Hải, B. Tú Anh, Ô. Lực.

- Ô. Dũng


- Ô. Hải


- Ô. Hải

 

Thứ ba
05/3

Sáng

- 8g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP khoa GDMN. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- 8g30: Dự họp Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 9 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Dũng


- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP khoa Ngoại ngữ. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- 14g00: Họp giao ban công tác Đoàn - Hội tại Tỉnh đoàn. TP: Ô. Tân, B. Trang.

- Ô. Dũng


- Ô. Tân

 

Thứ tư
06/3

Sáng

- 8g30: Dự họp Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 9 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kỳ tại phòng họp 305. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- 17g00: Họp mặt và giao lưu với BCHQS TP. Bà Rịa. TP: BCHQS Trường và theo triệu tập.

- Ô. Hải


- Ô. Dũng

 

Thứ năm
07/3

Sáng

- 8g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP khoa KT-QL. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
08/3

Sáng

 

 

 

Chiều

- 16g30: Khai mạc giải Bóng chuyền nữ viên chức, người lao động tại sân bóng chuyền. TP: Theo triệu tập.

- Công đoàn

 

Thứ bảy
09/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
10/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 44 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)
Lịch công tác tuần 43 năm học 2023-2024 (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2024)
Lịch công tác tuần 42 năm học 2023-2024 (từ ngày 13 đến ngày 19/5/2024)
Lịch công tác tuần 41 năm học 2023-2024 (từ ngày 06 đến ngày 12/5/2024)
Lịch công tác tuần 40 năm học 2023-2024 (từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)
Lịch công tác tuần 39 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/4/2024)
Lịch công tác tuần 38 năm học 2023-2024 (từ ngày 15 đến ngày 21/4/2024)
Lịch công tác tuần 37 năm học 2023-2024 (từ ngày 08 đến ngày 14/4/2024)
Lịch công tác tuần 36 năm học 2023-2024 (từ ngày 01 đến ngày 07/4/2024)
Lịch công tác tuần 35 năm học 2023-2024 (từ ngày 25 đến ngày 31/3/2024)
12345678910...
 Lịch công tác tuần 32 năm học 2023-2024 (từ ngày 04 đến ngày 10/3/2024)
03/03/2024

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
04/3/2024

Sáng

- 7g30: Sinh hoạt đầu tuần tại các khoa.

- 8g00: Lãnh đạo trường tiếp công dân tại phòng 201.

- LĐ khoa

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Tham gia chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ tại Giảng đường 1. TP: Ô. Dũng, BCH công đoàn và theo triệu tập.

- 14g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP khoa GDPT. TP: Ô. Hải, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- 15g30: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP khoa BD&LKĐT. TP: Ô. Hải, B. Tú Anh, Ô. Lực.

- Ô. Dũng


- Ô. Hải


- Ô. Hải

 

Thứ ba
05/3

Sáng

- 8g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP khoa GDMN. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- 8g30: Dự họp Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 9 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Dũng


- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP khoa Ngoại ngữ. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- 14g00: Họp giao ban công tác Đoàn - Hội tại Tỉnh đoàn. TP: Ô. Tân, B. Trang.

- Ô. Dũng


- Ô. Tân

 

Thứ tư
06/3

Sáng

- 8g30: Dự họp Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 9 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kỳ tại phòng họp 305. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- 17g00: Họp mặt và giao lưu với BCHQS TP. Bà Rịa. TP: BCHQS Trường và theo triệu tập.

- Ô. Hải


- Ô. Dũng

 

Thứ năm
07/3

Sáng

- 8g00: Kiểm tra việc tổ chức hoạt động tại VP khoa KT-QL. TP: Ô. Dũng, B. Tú Anh, Ô. Long, Ô. Việt Hùng, Ô. Lực, Ô. Đức.

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
08/3

Sáng

 

 

 

Chiều

- 16g30: Khai mạc giải Bóng chuyền nữ viên chức, người lao động tại sân bóng chuyền. TP: Theo triệu tập.

- Công đoàn

 

Thứ bảy
09/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
10/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 44 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)
Lịch công tác tuần 43 năm học 2023-2024 (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2024)
Lịch công tác tuần 42 năm học 2023-2024 (từ ngày 13 đến ngày 19/5/2024)
Lịch công tác tuần 41 năm học 2023-2024 (từ ngày 06 đến ngày 12/5/2024)
Lịch công tác tuần 40 năm học 2023-2024 (từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)
Lịch công tác tuần 39 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/4/2024)
Lịch công tác tuần 38 năm học 2023-2024 (từ ngày 15 đến ngày 21/4/2024)
Lịch công tác tuần 37 năm học 2023-2024 (từ ngày 08 đến ngày 14/4/2024)
Lịch công tác tuần 36 năm học 2023-2024 (từ ngày 01 đến ngày 07/4/2024)
Lịch công tác tuần 35 năm học 2023-2024 (từ ngày 25 đến ngày 31/3/2024)
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 864
Tổng số lượt truy cập: 463895


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.