(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Hội nghị Hội đồng trường lần thứ sáu định kỳ quý I năm 2024
04/04/2024

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN THỨ SÁU
ĐỊNH KỲ QUÝ I NĂM 2024

 

      Ngày 02/4/2024, Hội đồng trường Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức phiên họp lần thứ Sáu, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội nghị Hội đồng trường định kỳ Quý 1 năm 2024 dưới sự chủ trì của TS. Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường.

TS. Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc phiên họp

      Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã nghe TS. Phan Thế Hải, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường trình bày Dự thảo cơ cấu tổ chức của Trường thay đổi theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường theo Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm.

TS. Phan Thế Hải, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường trình bày Dự thảo Cơ cấu tổ chức Trường, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà trường theo Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT

      Cũng trong phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho: Dự thảo Cơ cấu tổ chức; Quy chế Tổ chức và hoạt động của nhà trường; Quy chế làm việc của Hội đồng trường; Kiện toàn nhân sự Hội đồng trường. Thống nhất và quyết nghị thông qua: Cơ cấu tổ chức của Trường; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà trường; Quy chế làm việc của Hội đồng trường; Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng trường và bổ sung 01 thành viên đương nhiên.

Thành viên Hội đồng trường biểu quyết thông qua nhiều nội dung trong phiên họp

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phiên họp lần thứ Sáu, định kỳ Quý I Năm 2024 của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp./.

Các thành viên Hội đồng trường dự phiên họp 


 Hội nghị Hội đồng trường lần thứ sáu định kỳ quý I năm 2024
04/04/2024

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN THỨ SÁU
ĐỊNH KỲ QUÝ I NĂM 2024

 

      Ngày 02/4/2024, Hội đồng trường Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức phiên họp lần thứ Sáu, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội nghị Hội đồng trường định kỳ Quý 1 năm 2024 dưới sự chủ trì của TS. Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường.

TS. Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc phiên họp

      Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã nghe TS. Phan Thế Hải, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường trình bày Dự thảo cơ cấu tổ chức của Trường thay đổi theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường theo Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm.

TS. Phan Thế Hải, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường trình bày Dự thảo Cơ cấu tổ chức Trường, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà trường theo Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT

      Cũng trong phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho: Dự thảo Cơ cấu tổ chức; Quy chế Tổ chức và hoạt động của nhà trường; Quy chế làm việc của Hội đồng trường; Kiện toàn nhân sự Hội đồng trường. Thống nhất và quyết nghị thông qua: Cơ cấu tổ chức của Trường; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà trường; Quy chế làm việc của Hội đồng trường; Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng trường và bổ sung 01 thành viên đương nhiên.

Thành viên Hội đồng trường biểu quyết thông qua nhiều nội dung trong phiên họp

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phiên họp lần thứ Sáu, định kỳ Quý I Năm 2024 của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp./.

Các thành viên Hội đồng trường dự phiên họp 689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 885
Tổng số lượt truy cập: 464002


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.