(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Lịch công tác tuần 41 năm học 2023-2024 (từ ngày 06 đến ngày 12/5/2024)
04/05/2024

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
06/5/2024

Sáng

- 8g00- 9g00: Lãnh đạo trường tiếp công dân tại phòng 201.

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
07/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 17g00: Chung kết giải bóng đá nữ KTX năm học 2023-2024.

- P. CTSV

 

Thứ tư
08/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự họp Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 15g00: Tham gia Chương trình “Giảng đường sôi động” tại Nhà đa năng. TP: Theo thư mời và theo triệu tập.

- Ô. Dũng


- P. CTSV

 

Thứ năm
09/5

Sáng

- 9g00: Làm việc với đại diện Công ty KABECVINA tại phòng họp 305. TP: Ô. Hải, Ô. Hoàng, Ô. Thế, Ô. Long, Ô. Lực.

- Tham gia chạy thử nghiệm, tập huấn các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2024 tại Cần Thơ (02 ngày). TP: Ô. Thiện, Ô. Trần Hiếu.

- Ô. Hải


- Ô. Thiện

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
10/5

Sáng

- 8g00: Họp về vị trí việc làm tại phòng họp 305. TP: Lãnh đạo trường, Ô. Lực.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg tại Công an tỉnh.

- 16g30: Dự Đại hội thi đua Quyết thắng LLTV giai đoạn 2019-2024 tại BCHQS TP. Bà Rịa. TP: Ô. Dũng, Ô. Lực.

- Ô. Dũng


- Ô. Dũng

 

Thứ bảy
11/5

Sáng

- 7g00: Tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT, GDTX năm 2024 tại huyện Xuyên Mộc. TP: Ô. Hoàng, B. Bích Mai, B. Nhung.

- 7g30: Triển khai thi kết thúc học phần lớp 19F. TP: Theo phân công.


- 7g30: Tham gia lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu. TP: Ô. Lực, Ô. Đức, B. Hương.

- 8g00: Tổng kết công tác thực tập cấp trường năm học 2023-2024 tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập.

- 8g00: Dự Lễ ra mắt CLB Bạn đọc tại Thư viên tỉnh.

- 9g30: Tập huấn kỹ năng phỏng vấn xin việc và kỹ năng làm việc cho sinh viên tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập (Sau tổng kết thực tập).

- Ô. Hoàng- Phòng QLKH&ĐBCL

- Ô. Lực


- Ô. Hải


- Ô. Hùng

- P. CTSV

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
12/5

Sáng

- 7g30: Tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- Đoàn trường

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 48 năm học 2023-2024 (từ ngày 24 đến ngày 30/6/2024)
Lịch công tác tuần 47 năm học 2023-2024 (từ ngày 17 đến ngày 23/6/2024)
Lịch công tác tuần 46 năm học 2023-2024 (từ ngày 10 đến ngày 16/6/2024)
Lịch công tác tuần 45 năm học 2023-2024 (từ ngày 03 đến ngày 09/6/2024)
Lịch công tác tuần 44 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)
Lịch công tác tuần 43 năm học 2023-2024 (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2024)
Lịch công tác tuần 42 năm học 2023-2024 (từ ngày 13 đến ngày 19/5/2024)
Lịch công tác tuần 41 năm học 2023-2024 (từ ngày 06 đến ngày 12/5/2024)
Lịch công tác tuần 40 năm học 2023-2024 (từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)
Lịch công tác tuần 39 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/4/2024)
12345678910...
 Lịch công tác tuần 41 năm học 2023-2024 (từ ngày 06 đến ngày 12/5/2024)
04/05/2024

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
06/5/2024

Sáng

- 8g00- 9g00: Lãnh đạo trường tiếp công dân tại phòng 201.

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
07/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 17g00: Chung kết giải bóng đá nữ KTX năm học 2023-2024.

- P. CTSV

 

Thứ tư
08/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự họp Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 15g00: Tham gia Chương trình “Giảng đường sôi động” tại Nhà đa năng. TP: Theo thư mời và theo triệu tập.

- Ô. Dũng


- P. CTSV

 

Thứ năm
09/5

Sáng

- 9g00: Làm việc với đại diện Công ty KABECVINA tại phòng họp 305. TP: Ô. Hải, Ô. Hoàng, Ô. Thế, Ô. Long, Ô. Lực.

- Tham gia chạy thử nghiệm, tập huấn các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2024 tại Cần Thơ (02 ngày). TP: Ô. Thiện, Ô. Trần Hiếu.

- Ô. Hải


- Ô. Thiện

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
10/5

Sáng

- 8g00: Họp về vị trí việc làm tại phòng họp 305. TP: Lãnh đạo trường, Ô. Lực.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg tại Công an tỉnh.

- 16g30: Dự Đại hội thi đua Quyết thắng LLTV giai đoạn 2019-2024 tại BCHQS TP. Bà Rịa. TP: Ô. Dũng, Ô. Lực.

- Ô. Dũng


- Ô. Dũng

 

Thứ bảy
11/5

Sáng

- 7g00: Tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT, GDTX năm 2024 tại huyện Xuyên Mộc. TP: Ô. Hoàng, B. Bích Mai, B. Nhung.

- 7g30: Triển khai thi kết thúc học phần lớp 19F. TP: Theo phân công.


- 7g30: Tham gia lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu. TP: Ô. Lực, Ô. Đức, B. Hương.

- 8g00: Tổng kết công tác thực tập cấp trường năm học 2023-2024 tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập.

- 8g00: Dự Lễ ra mắt CLB Bạn đọc tại Thư viên tỉnh.

- 9g30: Tập huấn kỹ năng phỏng vấn xin việc và kỹ năng làm việc cho sinh viên tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập (Sau tổng kết thực tập).

- Ô. Hoàng- Phòng QLKH&ĐBCL

- Ô. Lực


- Ô. Hải


- Ô. Hùng

- P. CTSV

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
12/5

Sáng

- 7g30: Tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- Đoàn trường

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 48 năm học 2023-2024 (từ ngày 24 đến ngày 30/6/2024)
Lịch công tác tuần 47 năm học 2023-2024 (từ ngày 17 đến ngày 23/6/2024)
Lịch công tác tuần 46 năm học 2023-2024 (từ ngày 10 đến ngày 16/6/2024)
Lịch công tác tuần 45 năm học 2023-2024 (từ ngày 03 đến ngày 09/6/2024)
Lịch công tác tuần 44 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)
Lịch công tác tuần 43 năm học 2023-2024 (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2024)
Lịch công tác tuần 42 năm học 2023-2024 (từ ngày 13 đến ngày 19/5/2024)
Lịch công tác tuần 41 năm học 2023-2024 (từ ngày 06 đến ngày 12/5/2024)
Lịch công tác tuần 40 năm học 2023-2024 (từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)
Lịch công tác tuần 39 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/4/2024)
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 494
Tổng số lượt truy cập: 589779


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.