(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Lịch công tác tuần 43 năm học 2023-2024 (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2024)
19/05/2024

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
20/5/2024

Sáng

- 7g00: Thi đấu giải Bóng đá sinh viên năm 2024 tại NVH Thanh niên tỉnh. TP: Theo triệu tập.


- 7g30: Triển khai thi học kỳ 2 cho K26. TP: Theo phân công.

- Hội Sinh viên


- Phòng QLKH&ĐBCL

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
21/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 17g00: Thi đấu giải Bóng đá sinh viên năm 2024 tại NVH Thanh niên tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- Hội Sinh viên

 

Thứ tư
22/5

Sáng

- 8g00: Dự Hội nghị thông tin thời sự Quý II năm 2024 tại TTHC tỉnh. TP: Đảng ủy viên, Chi ủy viên.

- 8g30: Làm việc với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh tại phòng họp 305. TP: Ô. Dũng, Ô. Lực, Ô. Kiên.

- Ô. Hải


- Ô. Dũng

 

Chiều

- 17g00: Dự họp mặt, chia tay giảng viên tình nguyện tiếng Anh của chương trình Fulbright tại phòng họp 305. TP: Ô. Hải, Ô. Hoàng, B. Chi, Ô. Thế và giảng viên tiếng Anh.

- Ô. Hải

 

Thứ năm
23/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
24/5

Sáng

- 9g00: Dự họp mở thầu đấu giá tài sản công cho thuê tại Trung tâm đấu giá tỉnh.

- Ô. Lực

 

Chiều

- 18g30: Tham gia Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TX. Bà Rịa tại Quảng trường Bà Rịa. TP: Theo triệu tập.

- 19g30: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TX. Bà Rịa tại Quảng trường Bà Rịa.

- P. CTSV


- Ô. Hải

 

Thứ bảy
25/5

Sáng

- 7g00: Dự lễ Tổng kết năm học 2023-2024 tại Trường THPT Võ Thị Sáu.

- 7g30: Dự lễ Tổng kết năm học 2023-2024 tại Trường THPT Trần Văn Quan.

- Ô. Dũng

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
26/5

Sáng

- 7g30: Triển khai thi kết thúc học phần lớp 19F. TP: Theo phân công.


- 8g00: Tham dự Lớp tập huấn kỹ năng kiến thức công tác tình nguyện năm 2024 tại TTHC tỉnh. TP: Theo triệu tập.


- Phòng QLKH&ĐBCL

- Đoàn trường

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 48 năm học 2023-2024 (từ ngày 24 đến ngày 30/6/2024)
Lịch công tác tuần 47 năm học 2023-2024 (từ ngày 17 đến ngày 23/6/2024)
Lịch công tác tuần 46 năm học 2023-2024 (từ ngày 10 đến ngày 16/6/2024)
Lịch công tác tuần 45 năm học 2023-2024 (từ ngày 03 đến ngày 09/6/2024)
Lịch công tác tuần 44 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)
Lịch công tác tuần 43 năm học 2023-2024 (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2024)
Lịch công tác tuần 42 năm học 2023-2024 (từ ngày 13 đến ngày 19/5/2024)
Lịch công tác tuần 41 năm học 2023-2024 (từ ngày 06 đến ngày 12/5/2024)
Lịch công tác tuần 40 năm học 2023-2024 (từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)
Lịch công tác tuần 39 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/4/2024)
12345678910...
 Lịch công tác tuần 43 năm học 2023-2024 (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2024)
19/05/2024

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
20/5/2024

Sáng

- 7g00: Thi đấu giải Bóng đá sinh viên năm 2024 tại NVH Thanh niên tỉnh. TP: Theo triệu tập.


- 7g30: Triển khai thi học kỳ 2 cho K26. TP: Theo phân công.

- Hội Sinh viên


- Phòng QLKH&ĐBCL

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
21/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 17g00: Thi đấu giải Bóng đá sinh viên năm 2024 tại NVH Thanh niên tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- Hội Sinh viên

 

Thứ tư
22/5

Sáng

- 8g00: Dự Hội nghị thông tin thời sự Quý II năm 2024 tại TTHC tỉnh. TP: Đảng ủy viên, Chi ủy viên.

- 8g30: Làm việc với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh tại phòng họp 305. TP: Ô. Dũng, Ô. Lực, Ô. Kiên.

- Ô. Hải


- Ô. Dũng

 

Chiều

- 17g00: Dự họp mặt, chia tay giảng viên tình nguyện tiếng Anh của chương trình Fulbright tại phòng họp 305. TP: Ô. Hải, Ô. Hoàng, B. Chi, Ô. Thế và giảng viên tiếng Anh.

- Ô. Hải

 

Thứ năm
23/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
24/5

Sáng

- 9g00: Dự họp mở thầu đấu giá tài sản công cho thuê tại Trung tâm đấu giá tỉnh.

- Ô. Lực

 

Chiều

- 18g30: Tham gia Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TX. Bà Rịa tại Quảng trường Bà Rịa. TP: Theo triệu tập.

- 19g30: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TX. Bà Rịa tại Quảng trường Bà Rịa.

- P. CTSV


- Ô. Hải

 

Thứ bảy
25/5

Sáng

- 7g00: Dự lễ Tổng kết năm học 2023-2024 tại Trường THPT Võ Thị Sáu.

- 7g30: Dự lễ Tổng kết năm học 2023-2024 tại Trường THPT Trần Văn Quan.

- Ô. Dũng

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
26/5

Sáng

- 7g30: Triển khai thi kết thúc học phần lớp 19F. TP: Theo phân công.


- 8g00: Tham dự Lớp tập huấn kỹ năng kiến thức công tác tình nguyện năm 2024 tại TTHC tỉnh. TP: Theo triệu tập.


- Phòng QLKH&ĐBCL

- Đoàn trường

 

Chiều

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 48 năm học 2023-2024 (từ ngày 24 đến ngày 30/6/2024)
Lịch công tác tuần 47 năm học 2023-2024 (từ ngày 17 đến ngày 23/6/2024)
Lịch công tác tuần 46 năm học 2023-2024 (từ ngày 10 đến ngày 16/6/2024)
Lịch công tác tuần 45 năm học 2023-2024 (từ ngày 03 đến ngày 09/6/2024)
Lịch công tác tuần 44 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)
Lịch công tác tuần 43 năm học 2023-2024 (từ ngày 20 đến ngày 26/5/2024)
Lịch công tác tuần 42 năm học 2023-2024 (từ ngày 13 đến ngày 19/5/2024)
Lịch công tác tuần 41 năm học 2023-2024 (từ ngày 06 đến ngày 12/5/2024)
Lịch công tác tuần 40 năm học 2023-2024 (từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)
Lịch công tác tuần 39 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/4/2024)
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 615
Tổng số lượt truy cập: 590034


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.