(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Giấy báo nhập học khóa 15 hệ cao đẳng chính quy - năm học 2011 - 2012
22/08/2011
   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số : NV2-01/GBNH -CĐNSP K15 - 2011

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày  16   tháng 09  năm 2011

GIẤY BÁO NHẬP HỌC

KHÓA 15  HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  - NĂM HỌC 2011 - 2012

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Báo cho thí sinh : 

Số Báo danh  

Sinh ngày

 

Hộ khẩu T.Trú

Huyện, Thị xã:   -  Tỉnh: 

Giới tính  :

  Đối tượng

 

Khu vực

 

Đơn vị đăng ký dự thi  

 

Số thứ tự : 

Điểm môn 1: 

Điểm  môn 2: 

Điểm môn 3: 

Tổng cộng:  

Đã trúng tuyển Nguyện vọng   vào trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng  năm 2011

  Ngành học : 

  A / Thời gian đăng ký nhập học :  Từ ngày 17/09/2011

                                  Ngày học chính thức : 07 giờ thứ năm, 22/09/2011

  B / Khi nhập học, học sinh phải có đầy đủ các loại giấy tờ và thủ tục sau đây :

1/  Giấy báo nhập học.

2/  Hồ sơ học sinh sinh viên

3/  Bản  chính & bản sao  bằng tú tài, trung học phổ thông, bổ túc trung học.

            Nếu tốt nghiệp năm 2011  phải có bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp.

4/  Bản sao học bạ phổ thông.

5/  Bản sao giấy khai sinh .

6/  Hai  ảnh (3x4) mới chụp không quá hai tháng.

7/  Những thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh phải mang thêm các giấy tờ xác nhận (dân tộc thiểu số, con thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ ....)

8/  Bản chính và bản sao hộ khẩu (đối với các ngành ngoài Sư phạm chỉ cần bản sao).

9/ Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có - nộp sau cho các đoàn thể)

10/ Đóng tiền lệ phí : Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, thẻ thư viện, thẻ sinh viên, phiếu khám sức khoẻ  và tiền mua dụng cụ lao động:  400.000 đ;

                      Lệ phí ký túc xá (nếu có) 600.000đ/ năm;

                      Các ngành ngoài Sư phạm đóng tiền học phí học kỳ 1 : 500.000đ .

    Các loại giấy tờ trên phải khớp với hồ sơ đăng ký dự thi và phải có bản chính để đối chiếu.

                                              (Học sinh nữ phải có áo dài trắng)

   Nhà trường chỉ tiếp nhận học sinh khi đến nhập học có đủ điều kiện ghi ở mục B và đúng thời gian.

Địa điểm tiếp nhận :

                   Phòng Tổ chức - Trường Cao đẳng Sư phạm  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

                                     Phường Long Toàn - Thị xã Bà Rịa - Điện thoại : 0643 - 736576

                                                                                        CT.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


 Giấy báo nhập học khóa 15 hệ cao đẳng chính quy - năm học 2011 - 2012
22/08/2011
   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số : NV2-01/GBNH -CĐNSP K15 - 2011

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày  16   tháng 09  năm 2011

GIẤY BÁO NHẬP HỌC

KHÓA 15  HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  - NĂM HỌC 2011 - 2012

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Báo cho thí sinh : 

Số Báo danh  

Sinh ngày

 

Hộ khẩu T.Trú

Huyện, Thị xã:   -  Tỉnh: 

Giới tính  :

  Đối tượng

 

Khu vực

 

Đơn vị đăng ký dự thi  

 

Số thứ tự : 

Điểm môn 1: 

Điểm  môn 2: 

Điểm môn 3: 

Tổng cộng:  

Đã trúng tuyển Nguyện vọng   vào trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng  năm 2011

  Ngành học : 

  A / Thời gian đăng ký nhập học :  Từ ngày 17/09/2011

                                  Ngày học chính thức : 07 giờ thứ năm, 22/09/2011

  B / Khi nhập học, học sinh phải có đầy đủ các loại giấy tờ và thủ tục sau đây :

1/  Giấy báo nhập học.

2/  Hồ sơ học sinh sinh viên

3/  Bản  chính & bản sao  bằng tú tài, trung học phổ thông, bổ túc trung học.

            Nếu tốt nghiệp năm 2011  phải có bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp.

4/  Bản sao học bạ phổ thông.

5/  Bản sao giấy khai sinh .

6/  Hai  ảnh (3x4) mới chụp không quá hai tháng.

7/  Những thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh phải mang thêm các giấy tờ xác nhận (dân tộc thiểu số, con thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ ....)

8/  Bản chính và bản sao hộ khẩu (đối với các ngành ngoài Sư phạm chỉ cần bản sao).

9/ Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có - nộp sau cho các đoàn thể)

10/ Đóng tiền lệ phí : Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, thẻ thư viện, thẻ sinh viên, phiếu khám sức khoẻ  và tiền mua dụng cụ lao động:  400.000 đ;

                      Lệ phí ký túc xá (nếu có) 600.000đ/ năm;

                      Các ngành ngoài Sư phạm đóng tiền học phí học kỳ 1 : 500.000đ .

    Các loại giấy tờ trên phải khớp với hồ sơ đăng ký dự thi và phải có bản chính để đối chiếu.

                                              (Học sinh nữ phải có áo dài trắng)

   Nhà trường chỉ tiếp nhận học sinh khi đến nhập học có đủ điều kiện ghi ở mục B và đúng thời gian.

Địa điểm tiếp nhận :

                   Phòng Tổ chức - Trường Cao đẳng Sư phạm  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

                                     Phường Long Toàn - Thị xã Bà Rịa - Điện thoại : 0643 - 736576

                                                                                        CT.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.