(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Uploads2018/images (4).jpg TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI TRỰC TUYẾN
15/11/2021
Uploads2018/images (1).jpg QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 2021
15/11/2021
Uploads2018/Quy dinh, bieu mau TTSP.jpg QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2021
20/01/2021
Uploads2018/Hinh quy che to chuc.png Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
12/08/2020
Uploads2018/Quy che quan ly VBCC.png QUY CHẾ QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
09/01/2020
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI TRỰC TUYẾN
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 2021
QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2021
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
QUY CHẾ QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
Quy chế đào tạo Cao đẳng liên thông VLVH - 2019
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu (07/2014)
Thông báo: V/v tên gọi của ngành học "Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp"
Chỉnh sửa bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
Quyết định: Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy
123


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 509
Tổng số lượt truy cập: 589815


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.